W poniedziałek (26.09.2019) na teren Euroterminal Sławków został przywieziony na specjalistycznym 14 osiowym samochodzie 135 tonowy transformator. 
Został on przeładowany przy pomocy siłowników na platformę kolejową szerokotorową 16 osiową. 
Czas przeładunku około 2 godzin. 
Pod koniec tygodnia po zakończeniu właściwego zabezpieczenia na wagonie wyjedzie w dalsza podróż.