Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1018) dot. tzw. „białej listy”. Na ich podstawie podatnicy zobowiązani są do zapłaty wyłącznie na rachunek wskazany w wykazie podatników prowadzonym przez Szefa KAS. W przeciwnym wypadku, podatnik musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2020 r. Euroterminal Sławków Sp. z o.o. będzie realizował płatności wyłącznie na konta znajdujące się na „białej liście” podatników VAT. Ważne jest to, że w wykazie tym nie ma rachunków bankowych tzw ROR, które najczęściej są prowadzone dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Do tych klientów nie będziemy mogli dokonać płatności.

Proszę zweryfikować i ewentualnie zaktualizować swoje dane w wykazie:

(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/).