Z okazji jubileuszu 10 – lecia spółki „Euroterminal Sławków” sp. z o.o.

Zarząd składa

wszystkim Pracownikom

serdeczne podziękowania za trud i wysiłek włożony w rozwój naszej firmy
oraz życzy dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z codziennej pracy.