Lokomotywa TEM2-255 wyprodukowana przez Fabrykę Lokomotyw w Briańsku w 1986 roku, pracuje w barwach Euroterminala od 2014 roku. Obecnie lokomotywa po naprawie rewizyjnej na Litwie wraca, aby zasilić park lokomotyw szerokotorowych. Obecnie poza standardową naprawą lokomotywa otrzymała nowe oświetlenie ledowe, zmienione zostało oszklenie kabiny w celu polepszenia widoczności oraz zamontowano klimatyzację celem polepszenia komfortu pracy załogi. Po krótkiej ale zasłużonej rozłące odnowiona i gotowa do dalszej służby na kolejne z sześć lat wróciła z końcem maja.