Euroterminal Sławków jest jednym z „suchych portów”, przez które ekspediowane są produkty rolne z Ukrainy do Europy oraz dalszych regionów poprzez basen morza bałtyckiego. Płody rolne transportowane są w kontenerach, które to są dostarczane do Euroterminala Sławków z wykorzystaniem kolei szerokotorowej na linii LHS.

W wyniku rosyjskiej inwazji zablokowaniu uległy porty Morza Czarnego. Zadaniem priorytetowym stało się utworzenie alternatywnych szlaków dla obsługi ukraińskiego eksportu. Część ładunków takich jak zboże, kukurydza, soja czy inne produkty rolne które wcześniej wysyłane były do odbiorców statkami zostało skierowane na kolejowe i drogowe szlaki prowadzące z Ukrainy na zachód w tym do Polski.

Dzięki wykorzystaniu transportu intermodalnego towary z segmentu agro można przewozić bez konieczności ich przeładunku w specjalistycznych terminalach zbożowych.