Euroterminal Sławków sp. z o.o. został wyróżniony przez PKP LHS sp. z o.o. złotym medalem w dowód uznania za współpracę, zaangażowanie oraz wkład w rozwój spółki.
Jest to dla nas ważne wyróżnienie, gdyż ukazuje, że nasza praca  jest doceniana przez naszych partnerów biznesowych.

Zarząd Euroterminal Słwków sp. z o.o. składa serdeczne podziękowania i gratuluje Wszystkim pracownikom, którzy swoją codzienną pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego wyróżnienia.