W dniach 23 i 24 marca br. w Akademii WSB odbyło się II Seminarium Naukowo-Techniczne „Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw”

Druga edycja Seminarium to dwa dni prelekcji oraz dyskusji panelowych, podczas których poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych funkcjonowania bocznic kolejowych i terminali, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale również, co bardzo istotne: przygotowania zawodowego i szkolenia personelu obsługującego bocznice i terminale.

Żródło:https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/ii-seminarium-naukowo-techniczne-bocznice-i-terminale-w-kolejowych-lancuchach-dostaw.html