28 marca w siedzibie CZH w Katowicach zorganizowane zostało spotkanie ze spółkami prowadzącymi działalność na terenie terminali przeładunkowych w Sławkowie oraz przedstawicielami władz parlamentarnych, samorządowych, wojewódzkich oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Matropolii.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka i Prezesa spółki „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. Jakuba Stycznia.
Podczas spotkania przedstawicielom firm prowadzących działalność na terenie zespołu terminali przedstawione zostały założenia planowanej inwestycji, zakres techniczny inwestycji, harmonogram jej realizacji oraz ramy czasowe dla jej poszczególnych etapów.

Więcej informacji moża uzyskać na stronie Urzędu Miasta Slawkowa – https://www.slawkow.pl/spotkanie-ze-spolkami-w-sprawie-lacznika