W dniach 19.04-21.04.2023r. na terenie spółek Euroterminal Sławków oraz Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka odbywały się ćwiczenia obiektowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Realizacja ww. ćwiczeń miała na celu zapoznać strażaków PSP topografii obiektów oraz wpłynąć na efektywność prowadzenia działań w warunkach ewentualnego zagrożenia.