Oferta

Usługi przeładunku

Oferujemy Przeładunek Kontenerów, Towarów Sypkich

 • Kontenerów, tankkontenerów, naczep samochodowych, nadwozi wymiennych, (możliwość kontroli technicznej);
 • Towarów sypkich luzem (węgiel, koks, antracyt);
 • Towarów sypkich z wagonów dolnozsypowych typu Hopper (sól, pellet, ziarno);
 • Wyrobów hutniczych;
 • Surówki żelaza;
 • Szkła;
 • Drewna w pakietach i luzem (papierówka);
 • Towarów paletyzowanych, w big-bagach, workach;
 • Płynnych produktów chemicznych przewożonych w cysternach, w tym podgrzewanych.

Realizujemy przeładunki w różnych relacjach bezpośrednich i pośrednich (przez place składowe i magazyny):

  • wagon szerokotorowy-wagon normalnotorowy;
  • wagon szeroko-/normalnotorowy-samochód;
  • samochód-samochód.

Zdolności przeładunkowe „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.         

 

Towar

Ilość/rok

Kontenery

284 tyś TEU/rok

Wyroby hutnicze

380 000 ton

Towary paletyzowane

200 000 ton

Towary masowe (węgiel, koks, antracyt)

2 000 000 ton

 Towary masowe (sól, biomasa, ziarno)

365 000ton

Przeładunki realizowane są przy pomocy suwnic, dźwigów, koparek, ładowarek. Posiadamy dwa punkty przeładunkowe do rozładunku towarów sypkich (pellet, sól, ziarno) z wagonów dolnozsypowych typu Hopper w relacji na samochody.

Dla zapewnienia kontroli ilościowej ładunków dysponujemy wagą samochodową i kolejową.

Koordynator ds Dyspozytury

Konrad Koperek – 032 714 24 15

Godziny pracy – od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00

DYSPOZYTOR – 032 714 24 64

Godziny pracy – od poniedziałku do piątku 24h na dobę, sobota i niedziela od 06:00 do 14:00

Koordynator Terminala ds Przeładunków

Godziny pracy – od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00

Biuro Handlowehandlowy@euterminal.pl

Godziny pracy – od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 – 16:00

nr tel. 032 714 24 06 / 032 714 24 09

Obsługa celna

Godziny pracy – od godziny 07:00 do 19:00 (zgłoszenia przyjmowane są do godziny 18:00)

Numer telefonu 032 714 24 51

Zakres usług:

 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu,
 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurze eksportu,
 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurach gospodarczych (uszlachetnienie czynne, bierne, odprawy czasowe),
 • Dokonywanie odpraw celnych w tranzycie,
 • Użyczanie zabezpieczenia generalnego należności celnych, co umożliwia szybszy i bezproblemowy odbiór towarów,
 • Uiszczanie w imieniu naszych klientów należności celno-podatkowych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym,
 • Wypełnianie karnetów TIR (wraz ze zgłaszaniem ich do systemu NCTS), oraz listów przewozowych CMR,
 • Wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR 1, oraz FORM A,
 • Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
 • Występowanie o uzyskanie pozwoleń, doradztwo w sprawach celnych,
 • Składowanie towarów na magazynie czasowego składu,
 • Możliwość składania towarów w depozyt celny na terenie Euroterminalu w Miejscu Uznanym do czynności celnych.

Usługi składowania

Oferujemy usługi składowania:

Kontenerów –  przeładunek i składowanie wykonujemy na płycie kontenerowej o powierzchni 33 725 m2 oraz dodatkowo na 5 600 m2 płycie kontenerowej klamrowej. Łączna powierzchnia do składowania i przeładunku kontenerów wynosi 39 325 m2. 

Charakterystyka płyty kontenerowej Jednostka Wartość
Powierzchnia całkowita m2 39 325
Liczba warstw składowania ilość 5
2 suwnice bramowe t 40/50
3 wózki reach-stacker o ładowności t 40
Pojemność składowania TEU sztuk 3 500
Przyłącza do izoterm Sztuk 90

 

 Towarów paletyzowanych, w bigbagach, workach itp. – dla naszych Klientów posiadamy magazyny kryte o powierzchni całkowitej 8 500 m2.

Jednostka magazynowa

Parametry

Magazyn uniwersalny

Hala magazynowa o powierzchni 2 660 m2 z rampami kolejowymi, normalno i szerokotorowymi oraz
dokami samochodowymi. Pojemność 1 780 europalet- możliwość przyjęcia 12 wagonów z paletami i wydania na samochody
na dobę minimum 576 palet. Daje to możliwość załadunku na dobę 50 TIR-ów.

Magazyn nr 2

Hala magazynowa o powierzchni 4 860 m2 z rampami kolejowymi,
normalno i szerokotorowymi oraz dokami samochodowymi.

Magazyn główny

380 m2 o pojemności 200 europalet

Magazyn lekki- aluflex 600 m2 o pojemności 350 europalet

 

 Wyrobów hutniczych

 

Składowisko zadaszone Składowisko zadaszone o powierzchni 3 600 m2 z dwoma suwnicami Q=25t.
Składowisko otwarte Utwardzone składowisko o powierzchni 4 600 m2

 

Towarów masowych – dysponujemy dla naszych Klientów placami składowymi dla czasowego składowania materiałów sypkich (węgiel, koks, antracyt, sól) oraz realizacji usług sortowania i kruszenia materiałów. Powierzchnia składowania materiałów sypkich wynosi ok. 110 000 m2.

Terminal kontenerowy 032 714 24 21

Godziny pracy 24h na dobę ( oprócz – przerwa w pracy od soboty godzina 14:00 do niedzieli do godziny 06:00)

Magazyn uniwersalny 032 714 24 56

Godziny pracy od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00 (podstawienie do przeładunku nie później niż do 14:00)

Pozostałe usługi
 • Sztaunek kontenerów (napełnianie i opróżnianie kontenerów);
 • Ocena techniczna i przydatność pod artykuły spożywcze;
 • Drobne naprawy kontenerów;
 • Podstawowe mycie
 • Depot armatorski;
 • Możliwość kruszenia, sortowania, mieszania sypkich towarów masowych;
 • Ważenie wagonów szerokotorowych, normalnotorowych, samochodów;
 • Przyjęcie i nadawanie towarów do przewozu;
 • Organizacja przewozów kombinowanych;
 • Pełna obsługa terminalowa;
 • Dowóz/ odwóz jednostek ładunkowych na zlecenie klienta;
 • Usługi spedycji towarów w kraju i za granicą;
 • Instalacja flexi-tanków

 

Połączenia kolejowe

Połączenia realizowane przez MAERSK Polska Sp. z o.o.:
Sławków – Gdańsk DCT i v.v – 7 x w tygodniu

Połączenia realizowane przez CLIP intermodal Sp. z o.o..:
Sławków – Gdańsk  DCT przez Swarzedz  i v.v – 2 x w tygodniu”

Połączenia realizowane przez STANTE LOGISTICS:
Sławków – Maddaloni i v.v. – 4 x w tygodniu

Połączenia kolejowe w ruchu rozproszonym z krajami WNP.
Dodatkowo Euroterminal Sławków oferuje usługi truckingowe kontenerów.