Kim jesteśmy

 

Adres naszej strony internetowej to: https://euterminal.pl.

 

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o., z siedzibą w Sławkowie, przy ul. Groniec 1.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest lub zamierza Pani/Pan być, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z zawarciem umowy, związany z realizacją umowy, a także po ich ustaniu, przez okres wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne/warunkiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy i  realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
  7. Decyzje w oparciu o podane przeze mnie dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.