Euroterminal Sławków – Terminal Przeładunkowy

Spółka „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. powstała w kwietniu 2010 r. na bazie funkcjonującego od 2004 r. Oddziału CZH S.A. w Katowicach Euroterminal w Sławkowie. Udziałowcami „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. są CZH S.A., PKP Cargo S.A. oraz PKP LHS Sp. z o.o.
 

”Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. jest terminalem przeładunkowym usytuowanym na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1520 mm) i linii normalnotorowej (1435mm) dzięki czemu doskonale wpisuje się w rozwój transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja – Europa Zachodnia.  
Jednocześnie Euroterminal znajduje się w pobliżu przecięcia Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem (Paneuropejski Korytarz Transportowy III) oraz Północ z Południem (Paneuropejski Korytarz Transportowy VI) naszego kontynentu.
Terminal usytuowany jest na obrzeżach Aglomeracji Śląskiej, w miejscu posiadającym wyjątkowe położenie wobec głównych szlaków komunikacyjnych w regionie, zarówno w odniesieniu do transportu drogowego, jak i kolejowego.

Posiadamy doskonałe połączenia z siecią transportową w ruchu krajowym i międzynarodowym, poprzez:

POŁĄCZENIA KOLEJOWE 

• Bezpośrednie połączenie linią szerokotorową LHS o długości ok. 400 km przez przejście graniczne Izow/ Hrubieszów poprzez Ukrainę z Dalekim Wschodem,
• Dostępność do linii określonych w Umowie AGTC (umowa o głównych liniach transportu kombinowanego), w wyniku połączeń z liniami:
         – CE30:Zgorzelec-Wrocław-Katowice-Kraków-Przemyśl-Medyka,
         – CE65:Gdynia-Gdańsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice,
• Dostępność do korytarzy transportowych Europa – Azja. Lokalizacja Euroterminalu pozwala na dogodne podłączenie zarówno do Korytarza Paneuropejskiego nr VI, jak i III.
• Powiązania z siecią kolejową regionu.

POŁĄCZENIA DROGOWE, dzięki bliskości głównych szlaków transportowych kraju to: 
• A1 Warszawa – Bielsko Biała, odległość 8 km,
• A4 Katowice – Kraków, odległość 10 km
• E40 Katowice – Kraków, odległość 5 km.

POŁĄCZENIA Z PORTAMI LOTNICZYMI: 
• Kraków Balice, odległość 57 km,
• Katowice Pyrzowice, odległość 44 km.

 Posiadamy stałe połączenia intermodalne z polskimi portami bałtyckimi oraz z włoskim terminalem w Maddaloni (k. Neapolu) a także terminalem w Schwarzheide (Niemcy) 2 x w tygodniu. W trybie rozproszonym codziennie nadajemy przesyłki skonteneryzowane w kierunku wschodnim m.in. na Ukrainę, do Rosji czy Kazachstanu. 
Oprócz obsługi terminalowej w transporcie intermodalnym, realizujemy również usługi przeładunku, zabezpieczenia i wysyłki towarów paletyzowanych, masowych, wyrobów hutniczych oraz towarów niestandardowych i ponadgabarytowych w relacjach bezpośrednich i pośrednich (przez place składowe, magazyny) z wagonów szerokotorowych/wagonów normalnotorowych/samochodów.
Świadczymy kompleksowe usługi spedycyjno – transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego w systemie „door to door”.. Realizujemy wspólne projekty ze znaczącymi firmami europejskimi.
Dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, infrastrukturą techniczną i komputerową, która zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszych klientów stale poszerzamy gamę oferowanych usług.

System zarządzania jakością

Spółka „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008.

Zarząd Spółki, w ramach funkcjonującego Systemu
Zarządzania Jakością, ustanowił Politykę Jakości.