PLAN BIZNESOWY

Dostęp do planu biznesowego opracowanego dla „Eurotermial Sławków” Sp. z o.o. na podstawie art. 38f. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2117)
możliwy jest w siedzibie spółki.

Dane kontaktowe:

41-260 Sławków ul. Groniec 1
e-mail: info@euterminal.pl

Dyrektor Finansowy:
tel.: +48 32 /714 24 30
e-mail: b.jachimczak@euterminal.pl   

Informacja do projektu cennika 2019/2020

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia projekt opłat do cennika na rozkład jazdy pociągów 2019/2020.
Projekt ten został przekazany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do zatwierdzenia.

Cennik na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DRR-WLKD.730.13.2018.TJ z dnia 11 czerwca 2018 roku cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2018/2019.

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Po okresie konsultacji zmian w prowadzonych do par. 26, ust. 5  Regulaminu sieci w ramach rozkładu pociągów 2018/2019 niniejszym udostępniamy  Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy 2018/2019 po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przez Zarząd Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

Po uwzględnieniu zgłaszanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do projektu Regulaminu sieci w ramach rozkładu pociągów 2019/2020 i 2018/2019 niniejszym udostępniamy Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2019/2020  zatwierdzony Uchwał Zarządu Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. nr 2/II/2019 z dnia 12.02.2019 r.
Przedstawiamy również zestawienie zgłoszonych uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

„Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Statuty „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Współpraca Sąsiadujących Zarządców