PLAN BIZNESOWY

Dostęp do planu biznesowego opracowanego dla „Eurotermial Sławków” Sp. z o.o. na podstawie art. 38f. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2117)
możliwy jest w siedzibie spółki.

Dane kontaktowe:

41-260 Sławków ul. Groniec 1
e-mail: info@euterminal.pl

Dyrektor Finansowy:
tel.: +48 32 /714 24 30
e-mail: b.jachimczak@euterminal.pl   

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów

 

 2021.11.10 „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. udostępnia skonsultowany z Aplikantami/ Przewoźnikami kolejowymi zaktualizowany Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2021/2022

Stanowisko „ES” Sp. z o.o. dot. uwag Aplikantów/ Przewoźników do projektu Regulaminu sieci 2020/2021

Cennik opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej 2021/2022

Cennik opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej 2020/2021

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

„Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Dnia 24.03.2020 r.

Zmiana do Regulaminu dostępu do Obiektu Infrastruktury Usługowej „Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Zarządca infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. zaktualizował wniosek nr 1 Wzór wniosku o dostęp do Obiektu, dodano rubrykę NADAWCA / ODBIORCA.

Statuty „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Współpraca Sąsiadujących Zarządców

Regulamin obiektu „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DMB-WMIC.410.1.2019.AKa z dnia 12 lipca 2019 r. zarządcy infrastruktury kolejowej „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. otrzymał autoryzację bezpieczeństwa nr PL2120190000 na okres pięciu lat, ważną od dnia 14 lipca 2019 r. do 13 lipca 2024 r.
Autoryzacja bezpieczeństwa wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi.
Procedura wydawania świadectw maszynisty.