PLAN BIZNESOWY

Dostęp do planu biznesowego opracowanego dla „Eurotermial Sławków” Sp. z o.o. na podstawie art. 38f. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2117)
możliwy jest w siedzibie spółki.

Dane kontaktowe:

41-260 Sławków ul. Groniec 1
e-mail: info@euterminal.pl

Dyrektor Finansowy:
tel.: +48 32 /714 24 30
e-mail: b.jachimczak@euterminal.pl   

Cennik opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej 2019/2020

„Dnia 28.06.2019 r.

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DRR-WLKD.730.9.2019.TJ z dnia 17 czerwca 2019 roku cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2019/2020.”

Cennik na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DRR-WLKD.730.13.2018.TJ z dnia 11 czerwca 2018 roku cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2018/2019.

Cennik na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Po okresie konsultacji zmian w prowadzonych do par. 26, ust. 5  Regulaminu sieci w ramach rozkładu pociągów 2018/2019 niniejszym udostępniamy  Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy 2018/2019 po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przez Zarząd Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

„Dnia 28.06.2019

Zarządca infrastruktury  „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.  zaktualizował załącznik nr 4 Regulaminu sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 w zakresie cennika, którego projekt został zatwierdzony  Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DDR-WLKD.730.9.2019.TJ z dnia 17 czerwca 2019 r.

W par. 26 ust. 5 Regulaminu sieci podano również kwotę rekompensaty za opóźnienia i sposób ustalenia kwoty rekompensaty.

Okres konsultacji dwa tygodnie.”

 

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

„Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Statuty „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Współpraca Sąsiadujących Zarządców

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DMB-WMIC.410.1.2019.AKa z dnia 12 lipca 2019 r. zarządcy infrastruktury kolejowej „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. otrzymał autoryzację bezpieczeństwa nr PL2120190000 na okres pięciu lat, ważną od dnia 14 lipca 2019 r. do 13 lipca 2024 r.
Autoryzacja bezpieczeństwa wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi.