PLAN BIZNESOWY

Dostęp do planu biznesowego opracowanego dla „Eurotermial Sławków” Sp. z o.o. na podstawie art. 38f. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2117)
możliwy jest w siedzibie spółki.

Dane kontaktowe:

41-260 Sławków ul. Groniec 1
e-mail: info@euterminal.pl

Dyrektor Finansowy:
tel.: +48 32 /714 24 30
e-mail: b.jachimczak@euterminal.pl   

Cennik opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej 2020/2021

Cennik opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej 2019/2020

Dnia 28.06.2019 r.

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DRR-WLKD.730.9.2019.TJ z dnia 17 czerwca 2019 roku cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2019/2020.”

Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów

 

 

Dnia 09.04.2020 r.

Zarządca infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. udostępnia skonsultowany i uzgodniony z Aplikantami/ Przewoźnikami kolejowymi oraz zatwierdzony Uchwałą Zarządu „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 i Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2020/2021.

Dnia 12.10.2020 r.

Zarządca infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. zaktualizował zapisy Regulaminu sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2020/2021, w załączniku nr 6 Wzór wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonania manewrów, postoju pojazdów kolejowych; we wniosku dodano rubrykę: „Powód /przyczyna odstawienia wagonów na postój”.

Ewentualne uwagi do treści proponowanych zmian do Regulaminów sieci prosimy zgłaszać  na adres podany w paragrafie 25 Regulaminu w ciągu 14 dni, tj. do 26.10.2020 r.

 

Dnia 30.10.2020 r.

„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. udostępnia skonsultowany z Aplikantami/ Przewoźnikami kolejowymi zaktualizowany Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2020/2021.

Oraz podmianę regulaminów w języku polskim i angielskim.

W związku z tym, że zmieniony został wniosek to zamieścimy też wnioski w języku polskim i angielskim, natomiast usuń prosze pozostałe informacje o zmianach.

 

 

 

Stanowisko „ES” Sp. z o.o. dot. uwag Aplikantów/ Przewoźników do projektu Regulaminu sieci 2020/2021

Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

„Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Dnia 24.03.2020 r.

Zmiana do Regulaminu dostępu do Obiektu Infrastruktury Usługowej „Stacja SŁAWKÓW EUROTERMINAL”

Zarządca infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. zaktualizował wniosek nr 1 Wzór wniosku o dostęp do Obiektu, dodano rubrykę NADAWCA / ODBIORCA.

Statuty „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Współpraca Sąsiadujących Zarządców

Regulamin obiektu „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DMB-WMIC.410.1.2019.AKa z dnia 12 lipca 2019 r. zarządcy infrastruktury kolejowej „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. otrzymał autoryzację bezpieczeństwa nr PL2120190000 na okres pięciu lat, ważną od dnia 14 lipca 2019 r. do 13 lipca 2024 r.
Autoryzacja bezpieczeństwa wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi.