21 i 22 października br. w Akademii WSB odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne „Znaczenie Bocznic i Terminali w Strategii Rozwoju Kolei Polskiej”.
Uczestnicy Seminarium mieli możliwość zapoznania się z nowymi aspektami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi funkcjonowania tej infrastruktury w szerokim zakresie. Istotne zagadnienia zostały przedstawione przez najlepszych specjalistów – praktyków.
Ważnym elementem Seminarium była tematyka bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

 

źródło: https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/seminarium-naukowo-techniczne-znaczenie-bocznic-i-terminali-w-strategii-rozwoju-kolei-polskiej.html