W dniu 22.08.2023 r. na terenie zarządcy infrastruktury kolejowej „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. przeprowadzono próbne ćwiczenia przeciwpożarowe z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, w tym testowanie planów kryzysowych, opracowanie dokumentacji po zaistniałym zdarzeniu kolejowym (pożar na pojeździe kolejowym).
Akcja przebiegła sprawnie i bez zastrzeżeń.