Konferencja, która odbyła się w Sopocie 19-20 października 2023 roku miała na celu przeanalizowanie najważniejszych zadań dla zwiększenia efektywności łańcuchów logistycznych łączących Ukrainę z Polską i innymi krajami europejskimi. W trakcie konferencji omówiono nowe potrzeby, oczekiwania i wyzwania dla branży TSL obecnie i w perspektywie odbudowy gospodarki ukraińskiej po wojnie. Branża TSL stoi przed nowymi wyzwaniami, które wynikają z potrzeby dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. W perspektywie odbudowy gospodarki ukraińskiej po wojnie, branża TSL będzie musiała dostosować swoje działania do nowych wymagań i oczekiwań.