W spółce Euroterminal odbył się Dzień Bezpieczeństwa, zorganizowany we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Będzinie.
To wydarzenie miało na celu podniesienie świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Pod czujnym okiem straży pożarnej, pracownicy mieli okazję do praktycznego przetestowania swoich umiejętności. Ugasili symulowany pożar,
co pozwoliło im zrozumieć, jakie działania należy podjąć w przypadku rzeczywistego zagrożenia.

Dodatkowo, zapoznali się z najważniejszymi przepisami przeciwpożarowymi. To ważne, aby każdy pracownik znał te zasady i potrafił je zastosować w praktyce.

Kolejnym punktem programu było poruszanie się w zadymionym pomieszczeniu zamkniętym. To doświadczenie na pewno przyczyniło się do zwiększenia ich gotowości na ewentualne sytuacje awaryjne.

Podsumowując, Dzień Bezpieczeństwa był cennym doświadczeniem dla wszystkich pracowników Euroterminal. Przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez edukację i praktyczne ćwiczenia.